1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Bắt Đầu Đánh Dấu Vô Thượng Đặc Hiệu
admin 9 tháng trước

Bắt Đầu Đánh Dấu Vô Thượng Đặc Hiệu

Thượng Thiên ngoài ý muốn xuyên qua vũ lực giá trị bạo rạp Tiên Ma thế giới, đồng thời thu được đánh dấu đặc hiệu hệ thống, tại Huyền Thiên thánh địa, đánh dấu, thu hoạch được: Thiên đạo quyến luyến khí vận kinh thiên đặc hiệu.

Tại Huyền Nữ điện, đánh dấu, thu hoạch được: Mị lực gia trì đặc hiệu,

Tại Kiếm Cốc đánh dấu, thu hoạch được: Kiếm ý phá thiên đặc hiệu.

Tại vô số đại năng lòng chua xót nhìn chăm chú, Thượng Thiên cẩn thận từng li từng tí từng chút từng chút tiên khí bồng bềnh.

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại