1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Bức hôn chi ái thê thành cuồng
admin 8 tháng trước

Bức hôn chi ái thê thành cuồng

Một lần ngoài ý muốn, làm hai cái bổn vĩnh viễn không nên có giao tế người đã xảy ra càng không nên phát sinh sự.

Từ đây, bọn họ dây dưa không thôi.

“Thản nhiên, chúng ta khi nào đem hôn sự làm?” Cuồng Chiến đệ nhất ngàn 800 thứ đặt câu hỏi.

“Ở chung khá tốt.” Hôn sự, quá phiền toái.

Keyword: Cuồng Chiến, Thủy Du Nhiên, ái, phân không khai

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Huyền Huyễn Tác giả: Húc Nhật Diệu Dương
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại