1. Home
  2. Đô Thị
  3. Cực Phẩm Toàn Năng Y Tiên
admin 8 tháng trước

Cực Phẩm Toàn Năng Y Tiên

Khởi tử nhân, nhục bạch cốt, trú nhan hồi xuân tiểu năng thủ.

Đế thuật y nhân bách bệnh trừ, tiên dược trị liệu không có phiền não.

Giẫm thần y, diệt cổ tu, đế thán một khúc âm thanh ung dung.

Tung hoành đô thị tiêu dao du, chấp chưởng hết thảy đăng thương khung.

Dược đế xuyên qua, toàn năng Y Tiên, quậy tung đô thị.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Tử Mặc Tinh Thần
2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại