1. Home
  2. Đô Thị
  3. Đại Vô Hạn Thần Giới
admin 8 tháng trước

Đại Vô Hạn Thần Giới

Nếu như ngươi được một viên có thể trải qua điện ảnh thế giới, tiểu thuyết thế giới nhẫn, ngươi muốn làm gì?

Ngươi xem qua Tầm Tần ký, điện ảnh Resident Evil, Thiên Long Bát Bộ, Đại Đường Song Long truyện, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Hokage ninja, Iron Man sao?

Xem những này tiểu thuyết, điện ảnh, tranh châm biếm thời điểm, ngươi trong lòng có từng từng lưu lại tiếc nuối? Nếu như cho một mình ngươi bù đắp tiếc nuối cùng với vai nữ chính nhất thân phương trạch cơ hội, ngươi đồng ý nắm sao?

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Thủy Mộc Thiên Trường
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại