1. Home
  2. Tiên Hiệp
  3. Đạo Môn Pháp Tắc
admin 8 tháng trước

Đạo Môn Pháp Tắc

Tại Đạo môn chưởng khống thiên hạ, hẳn là tu luyện như thế nào?

Phù lục, đan dược, đạo sĩ, linh yêu, lập đàn cầu khấn khoa nghi…

Muốn tu tiên, rất tốt, mời theo quét nhà cầu bắt đầu mà đi lên!

Phù chiếu đến thời điểm, ngươi phải đứng tại vị trí nào?

Ba mươi sáu thiên vô cực, ba ngàn thế giới Hồng Mông!

Đại Minh, ta tới!

Đạo môn, ta tới!

Phù chiếu, ta tới!

Ở thống trị thế tục Đạo môn bên trong từng bước một bước lên quyền lực đỉnh cao, hướng về phi thăng Thiên Giới mục tiêu mà đi!

-Tóm tắt : thế giới đạo môn, phật môn hưng thịnh, Đạo Môn thành lập Đại Minh, Phật Môn thành lập Hạ Quốc,Thổ Phiên, 2 phe chiến tranh liên miên.

-Sơ qua về cấu tạo Đạo Môn: gồm 2 phần : Thập Phương Tùng Lâm quản lí các viện miếu cùng với quan phủ xử lí các tục vụ hàng ngày để thu thập tín đồ tăng lực ảnh hưởng (100% ko có tu vi gì, ko có khả năng tu luyện), phần còn lại là các “quán các “nơi các tu sĩ tu hành pháp thuật. 2 bên sự vụ không được can thiệp lẫn nhau( do tu sĩ chỉ lo tu hành ko thèm để ý tục vụ nên bọn ở Thập phương tùng lâm nó ảo tưởng sức mạnh)

-Đạo sĩ muốn tấn cấp cần tiêu hao tín lực để thụ lục, người khu vực nào dùng tín lực ở đó(giống tín ngưỡng lực)( ko thụ lục cũng đc nhưng sẽ ko đc thiên đình công nhận, cùng cấp 1 người đc thụ lục đánh đc cả 5 người ko thụ lục

-Một số tên các chức quan thời xưa nên nghe nó hơi lạ:hỏa công cư sĩ (đầu bếp), môn đầu , đường đầu, đô đầu, đô trù , đô giảng …(cư hiểu nghĩa đen là đứng đầu một …)Tỉ như đô quản, danh nghĩa đồng dạng sẽ phân công quản lý khách đường, tuần chiếu phòng cùng Phương Đường; đô giảng sẽ phân công quản lý Kinh Đường cùng điển tạo phòng, đô trù thì sẽ phân công quản lý số phòng, phòng thu chi cùng khố phòng

-Truyện khúc đầu vì chưa tu tiên nên hơi chậm, bắt đầu tu tiên thì hay hẳn lên.Càng về sau càng hay, đấu trí, đấu pháp , đấu dũng…

-Cảnh giới :Đạo Môn tu hành chia làm cửu giai, từ thấp tới cao theo thứ tự là đạo sĩ, võ sĩ, Hoàng Quan, pháp sư, sư, luyện sư, đại luyện sư, Thiên Sư hoặc chân nhân, đại thiên sư hoặc Đại chân nhân.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Tiên Hiệp Tác giả: Bát Bảo Phạn
1 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Ngự Cửu Thiên

Ngự Cửu Thiên

8 tháng trước
Kiếm Thiên Tử

Kiếm Thiên Tử

8 tháng trước
Hám Thiên Chiến Đế

Hám Thiên Chiến Đế

8 tháng trước
Sơn Thần

Sơn Thần

8 tháng trước
Thanh Mai Tiên Đạo

Thanh Mai Tiên Đạo

8 tháng trước

Avatar

Thể loại