1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Đấu Chiến Thánh Hoàng
admin 9 tháng trước

Đấu Chiến Thánh Hoàng

“ Người khác đều gọi tôn đạo tổ , tại sao ngươi độc yêu tự xưng là đế hoàng !”

“ Trên trời dưới đất , trên đời vạn linh , một lời ra chớ dám không theo ! Mi mục giận dữ , vạn linh run rẩy , phục thi ngàn dặm , chư thiên vạn giới , duy đế hoàng , độc này một người ! Như thế phong tư , cùng ta nhất xứng !”

“ Nhưng tin đồn ngươi là cảm thấy đế vương xứng tam cung lục viện , cho nên ngươi mới tự xưng là đế hoàng . ”

“ Bêu xấu , đây là bêu xấu , ai nói , bổn hoàng phân phút chém chết hắn !”

“ Ngươi đừng như vậy kích động , tò mò hỏi thăm , tại sao ban đầu ngươi duy chỉ có đối với ta vài phần kính trọng ? ”

“ Từ thấy ngươi vị hôn thê đầu tiên nhìn khởi , ta liền quyết định cùng ngươi làm bằng hữu !”

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại