1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Đệ Nhất Đế
admin 9 tháng trước

Đệ Nhất Đế

Vô Địch Văn < Sảng là đc ko cần Logic >

Vân Hoàng mười năm kiên trì, lại thảm bị oan tâm dịch cốt mà chết, hồn phách phụ với một đoạn kiếm cốt lên, nhập táng địa, xông cấm khu, bồi dưỡng được vô số đại đế . . . Nhất sớm tỉnh mộng, trở lại thời kỳ thiếu niên, tu kinh thế bá thể, chiến chư thiên vạn tộc, sở đến chi chỗ đại đế cúi xuống thủ, thần ma tránh lui .

︵✰Cảnh giới phân chia: Phàm nhân, Khoách Mạch cảnh, Uẩn Thể cảnh, Dưỡng Linh cảnh, Tụ Hoa cảnh, Niết Bàn cảnh, Dục Anh cảnh, Hợp Đạo cảnh, Độ Kiếp cảnh, Đại Đế cảnh …

(>‿♥)Xe chở siêu phẩm:

──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌

───▄▄██▌█ «Vô Địch Kiếm Vực» «Tuyệt Thiên Vũ Đế»

▄▄▄▌▐██▌█ «Thần Đạo Đan Tôn» «Thần Đạo Đế Tôn»

███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ .

▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀. — «Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể» ——«Siêu Cấp Tinh Không Lĩnh Chủ»–

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại