1. Home
  2. Đô Thị
  3. Đệ Nhất Tự Liệt
admin 9 tháng trước

Đệ Nhất Tự Liệt

Chư vị, ta là biết nói chuyện chân giò, ta trở về.

Đây là một cái chuyện xưa mới. Hạo kiếp sống sót, cuối cùng thấy ánh sáng.

Tác giả “Đại Vương Tha Mạng/Đại Vương Nhiêu Mệnh”

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
3 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại