1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Diệu Thủ Tâm Y
admin 9 tháng trước

Diệu Thủ Tâm Y

“Lâm Kiệt tiên sinh, làm trên thế giới tuổi trẻ nhất Nobel y học thưởng đạt được giả, thỉnh nói một chút ngài cảm tưởng?”

Lâm Kiệt nhìn trước mắt thỉnh thoảng sáng lên đèn flash, nhớ lại nói: “Như các ngươi biết nói như vậy, ta ở mười chín tuổi phía trước, chỉ là một số nhật tử chờ chết thiếu niên, thay đổi ta vận mệnh chính là kia một cái giải phẫu.”

“Kia tràng giải phẫu mang cho ta, không chỉ là tân sinh……”

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Huyền Huyễn Tác giả: Trần Gia Tam Lang
2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại