1. Home
  2. Đô Thị
  3. Đô Thị Thần Hào Tầm Mỹ Hệ Thống
admin 8 tháng trước

Đô Thị Thần Hào Tầm Mỹ Hệ Thống

【 bay lư tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Đô thị thần hào chi tầm mỹ hệ thống ) làm một cái hiện đại ba không điểu ti thu hoạch được môt cái thần hào hệ thống về sau.

Sẽ phát sinh cái gì?

Đứng đắn sinh hoạt là không thể nào đứng đắn sinh hoạt, đời này đều khó có khả năng.

Chỉ có mỗi ngày không ngừng tiêu xài tiền tài cùng tìm kiếm mới mỹ nữ một đêm chơi đùa mới có thể bổ khuyết ta nội tâm trống rỗng.

Thời đại mới thần hào —— Thạch Lãng Ngữ ghi chép.

… (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Cử Bôi Yêu Minh Nguyệt
4 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại