1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Hỗn Độn Đan Thần
admin 9 tháng trước

Hỗn Độn Đan Thần

Hỗn Độn sơ khai, thiên địa ứng Hỗn Độn chi khí mà sinh, tạo nên ngàn vạn vũ trụ; vạn vật ứng Hỗn Độn chi linh mà lớn lên, thành tựu ngàn vạn sinh linh. Lấy vạn vật chi Linh, ngưng kết thành đan, đây là tiểu đan chi đạo, Hỗn Độn Đan Đạo, chính là thông thiên đại đạo, Thiên Đan ra, vạn dược thần phục!

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại