1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Luân Hồi Đại Kiếp Chủ
admin 9 tháng trước

Luân Hồi Đại Kiếp Chủ

Tử vong, có hay không là khởi đầu hoàn toàn mới?

Ở khoa huyễn thế giới, thấy cự nhãn, được đại đạo.

Ở võ giả thế giới quyền ép đương đại, cái thế vô địch.

Ở tiên hiệp thế giới một kiếm phi tiên, chặt đứt tất cả nhân quả.

Ở linh dị thế giới, một sách nơi tay, trấn áp vạn tà.

Ở tuyệt linh thế giới, mở yêu quốc, chế đại đạo

Ở hơi nước thời đại, trở thành huyết mạch đầu nguồn, mở ra tiến hóa thế giới đường

Chú Văn thế giới, Tạo vật chủ ngủ vùi, vạn thần điên, thế giới tuyệt vọng.

Ở cơ giáp thế giới, …

Ở tà thần thế giới, …

. . .

Đây là một cái lữ giả, luân hồi vô tận thế giới cố sự.

(((main có hack là ngón tay vàng đại luân hồi, nhưng nó khá trí chướng, rất vô dụng, bản thân là cái tàn tạ thiếu sót dị năng, mình cảm thấy nó như một cái chủ thần điện loại sơ sài cần khai phá, cướp đoạt một số thứ ở các thế giới khác bù đắp vào, hiện tại main đang có : 7 trang tà thư + động huyền + luân hồi + cảm ngộ + kiếp + …. )

Hệ thống:

Võ giả:

Hậu Thiên – Tiên Thiên – Tông Sư – Vô Thượng Đại Tông Sư

Tu tiên: Diễn Pháp – Phù Chủng – Thần Thông (Tán Tiên) – Kim Đan (Chân Nhân) – Pháp Tướng (Chân Quân) – Nguyên Thần (Đạo Quân) – Độ Kiếp – Tiên Nhân – …

# Pháp khí, pháp bảo, Tiên phủ kỳ trân (Tiên khí), tiên thiên Linh bảo

Trì Kiếm Nhân: người mới – tinh anh – đội trưởng – Vương cấp – ….

Quỷ dị vật: Cấp I – II – III (Diệt thành cấp) – IV ( Thiên Tai cấp) – V (???)

Kiếp Tiên: (phương sĩ)

Kiếp Lực Trúc Cơ – Chân Linh Hạt Giống – Âm Thần Xuất Khiếu – Lĩnh Vực Quyền Bính – Bất Hủ – Chân Linh – ….

Thuật sĩ: ( Ti liệt chi đào ) – ( cổ đại chi đồng ) – ( thối hỏa hắc thiết ) – ( trật tự chi ngân ) – ( hoàng kim vương giả ) – Bất Hủ giả – . . .

Quái dị: kiến tập, chính thức, thâm niên, tinh anh, truyền kỳ

3 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại