1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ngạo Kiếm Trấn Thiên
admin 9 tháng trước

Ngạo Kiếm Trấn Thiên

Ngửa đầu, Kiếm Chỉ Thương Thiên!

Cúi đầu, Kiếm xuyên vào Đại Địa!

Mộ Nhiên ngày trước, cứu Giai Nhân, báo Huyết Cừu! Trường kiếm Thiên Hạ, chém Gian trừ nịnh, hào khí trùng Vân, quét ngang Bát Phương.

Ta đã không phải là ta, ta vẫn là ta.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Huyền Huyễn Tác giả: Ẩn Vi Giả
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại