1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ngoại Môn Đại Sư Huynh
admin 9 tháng trước

Ngoại Môn Đại Sư Huynh

Một cái oa tại ngoại môn cẩu vương!

Một con sói giấu ở trong đàn dê!

Từng bước một bị buộc đi hướng thế giới này sân khấu.

Từ đây, thế nhân phát ra điên cuồng hét lên,

“Ngưu phê!”

( vô địch văn! )

✍✍Cảnh giới phân chia

Linh tu cảnh giới:

Đệ nhất cảnh: Khí Hải cảnh – cửu giai

Đệ nhị cảnh: Thông Mạch cảnh – cửu giai

Đệ tam cảnh: Ngưng Đan cảnh – cửu giai (1-3 Hư Đan, 4-6 Thực Đan, 7-9 Kim Đan)

Đệ tứ cảnh: Thần Kiều cảnh – cửu giai (1-3 Trùng Khiếu, 4-6 Thiên Kiều, 7-9 Thông Huyền)

Đệ ngũ cảnh: Nguyên Thần cảnh – cửu giai (1-4 Hóa Thần, 5-8 Pháp Tướng, cửu giai đại viên mãn)

Đệ lục cảnh: Sinh Tử cảnh – cửu giai (1-8 linh kiếp, 9 lôi kiếp, dung hợp đại viên mãn)

Đệ thất cảnh: Niết Bàn cảnh – cửu chuyển

Đệ bát cảnh: Tạo Hóa tam cảnh (Văn Đạo Cảnh, Tạo Vật Cảnh, Thiên Tượng cảnh)

Đệ cửu cảnh: Chân Tiên cảnh (cửu giai)

Đệ thập cảnh: Tiên Vương cảnh (cửu giai, phong hào Tiên Vương)

Đệ thập nhất cảnh: Đại Đế cảnh (Đại Đế, phong hào Đại Đế, Vô Địch Đại Đế)

Đệ thập nhị cảnh: Thần Ma cảnh (hạ vị, trung vị, thượng vị Thần Ma)

Đệ thập tam cảnh: Thần Ma Vương

Đệ thập tứ cảnh: Chí Tôn

Đệ thập ngũ cảnh: ?

. . .

Võ tu cảnh giới:

1, Luyện Thể cảnh (cửu trọng)

2, Luyện Tạng cảnh (cửu trọng)

3, Kim Thân cảnh (cửu chuyển)

4, Thần Phách cảnh (cửu trọng)

5, Võ Hồn cảnh (cửu trọng)

6, Độ Kiếp cảnh (cửu kiếp)

7, Trường Sinh cảnh (lược)

8, Bất Tử cảnh (lược)

9, Toái Hư cảnh. . .

10, Thần Vũ cảnh. . .

11, Đại Đế

12, Thần Ma cảnh

3 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại