1. Home
  2. Đô Thị
  3. Nhà Giàu Nhất Từ Nhảy Việc Triệu Lần Bắt Đầu
admin 8 tháng trước

Nhà Giàu Nhất Từ Nhảy Việc Triệu Lần Bắt Đầu

Thức ăn ngoài này, không tiễn cũng được!

Cục gạch này, không dời đi cũng được!

Tích tích này, không mở cũng được!

Bảo hiểm này, không bán cũng được!

Tại sao nhảy nhảy cái máng này, ta lại có thể thành nhà giàu nhất rồi?

Quyển sách lại tên 《 lịch sử làm giàu xã súc bởi vì rất có thể kiếm tiền, chịu khổ lão bản họ Bùi nào đó lưu đày 》

《 từ tài sản năm mao bắt đầu trở thành giàu nhất 》

《 nghe nói người xem xong sách này đều thu nhập một tháng một trăm ngàn 》

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Đan Cơ Hiệp
2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại