1. Home
  2. Đô Thị
  3. Nhà Ta Sư Tỷ Có Thể Muốn Giết Ta
admin 9 tháng trước

Nhà Ta Sư Tỷ Có Thể Muốn Giết Ta

< Đại lão ẩn sau màn >

Trịnh Dược có người sư tỷ.

Nàng cao lạnh mỹ mạo, nhưng là đối Trịnh Dược là trong nóng ngoài lạnh.

Về sau Trịnh Dược đột nhiên phát hiện, một mực đối với mình rất tốt sư tỷ, lại tại vụng trộm mưu đồ bí mật sát hại hắn.

Trịnh Dược lâm vào trầm tư.

Hắn đang nghĩ, mình âm thầm giúp sư tỷ bãi bình cường địch, đối sư tỷ sớm đã dụng ý khó dò sự tình, có phải hay không bại lộ?

Vậy hắn là mình trốn đâu? Vẫn là chờ đến sư tỷ trong bụng hài tử sau khi sinh ra, ôm mình hài tử cùng một chỗ trốn?

Hay là, trước phản sát một đợt lại trốn?

Đã có tinh phẩm hoàn tất tác phẩm « Nhà Ta Khả Năng Có Vị Đại Lão », có hứng thú có thể nhìn xem.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại