1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Nhất Niệm Sâm La
admin 9 tháng trước

Nhất Niệm Sâm La

Ta gọi Lục Kiếp, kiếp nạn kiếp .

Nhất niệm Sâm La sinh, liếc mắt vạn vật diệt, đây là một cái liên quan tới ta cố sự .

PS: Quyển sách không phải Thánh Mẫu không quỳ nữ, tâm chí không được kiên người chớ xem sách truyện, phía trước năng lượng cao cẩn thận khi đi vào! !

Cuối cùng cảnh cáo: Quyển sách cái hố cực lớn, vào cái hố phía trước mời cẩn thận suy nghĩ có hay không muốn lật xem quyển sách.

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại