1. Home
  2. Đô Thị
  3. Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại
admin 9 tháng trước

Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại

Linh khí thức tỉnh, giống loài trật tự vỡ tan, nhân loại có hay không còn có thể đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh, đây là một lần chật vật khảo nghiệm.

Cảnh giới:

– Sơ Linh cảnh: Nhất nguyên cảnh, Nhị nguyên cảnh, Tam nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh,

– Thần Nguyên cảnh(Tinh Linh cảnh),Nguyệt Linh cảnh, Linh Chủ cảnh, Pháp Tắc cảnh, Bản Nguyên cảnh, Chân Thần…

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Cực Địa Phong Nhận
2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại