1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ta Đồ Đệ Đều Thiên Phú Vô Địch
admin 9 tháng trước

Ta Đồ Đệ Đều Thiên Phú Vô Địch

Xuyên qua đến hằng ngày bị sét đánh thế giới,

Lục Thông phát hiện, nguyên lai không được độ Thiên Kiếp cũng có thể thành tiên .

Chỉ cần nhiều thu đồ đệ ít gây chuyện, lấy lý phục nhân không được lừa dối!

Về sau, Lục Thông lại phát hiện ——

Hắn điều giáo đồ đệ đều thiên phú dị bẩm, ở riêng mình lĩnh vực có thể nói vô địch .

Mà các đồ đệ nhãn trung, bọn họ sư phụ mới là thật bí hiểm, đa mưu túc trí, không gì làm không được …

Quyển sách lại danh: « ta không phải thiên đạo chi sư », « sư phụ quả nhiên bí hiểm », « vô địch theo truyền đạo sư bắt đầu », « bắt đầu sét đánh một trăm lần », « sẽ không thực sự có người cảm thấy tu tiên muốn độ kiếp a » .

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại