1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ta Ngự Thú Đều Là Thần Thoại Cấp
admin 9 tháng trước

Ta Ngự Thú Đều Là Thần Thoại Cấp

Ngã Đích Ngự Thú Đô Thị Thần Thoại Cấp

【 Linh Minh Thạch Hầu 】+ 【 Cửu Chuyển Huyền Mẫu Khí 】+ 【 Địa Sát Biến Thân Quả 】+ 【 Thất Thải Linh Vân 】= Linh Minh Thần Hầu Vương

【 Linh Minh Thần Hầu Vương 】+ 【 Trấn Hải Thần Thiết 】+. . . = Tề Thiên Thần Hầu Vương

【 Tề Thiên Thần Hầu Vương 】+. . . = Bàn Thiên Thần Viên

Toàn dân ngự thú thời đại, Diệp Huyền mang theo siêu cấp thần sủng editor, biểu thị một đầu thổ rắn hắn cũng có thể đem tiến hóa thành bay lượn chín tầng trời Thần Long.

Thế là, hắn nuôi khỉ nhỏ, thành Thần Viên.

Hắn nuôi chim nhỏ, biến thành một cái Cự Côn Bằng.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại