Phần Hương Huân Đàn

https://cuugioi.com admin 8 tháng trước

Vận mệnh bản hoà tấu

Nghiêng tai lắng nghe, nghe được chính là không dứt bên tai kêu rên; duỗi tay nhận, nhận được chính là lạnh băng đỏ thắm huyết lệ; cất bước đi…
Vận mệnh bản hoà tấu