Dị Năng

https://cuugioi.com admin 2 tháng trước

Tận thế đuổi ma chỉ nam

Ở phế thổ thế giới đương tám năm đuổi ma nhân mộc kỳ xuyên qua. Tin tức xấu: Thân thể mới không cha không mẹ, gia nghèo ăn đất, trọng…
Tận thế đuổi ma chỉ nam
https://cuugioi.com admin 3 tháng trước

Túy bảo giám

Vừa mới tốt nghiệp sinh viên liễu cũng thần bởi vì một lần ngoài ý muốn bị sét đánh ra dị năng, từ đây mở ra không thể tưởng tượng…
Túy bảo giám