1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Tây Du: Ta, Đời Này Không Làm Lấy Kinh Người
admin 9 tháng trước

Tây Du: Ta, Đời Này Không Làm Lấy Kinh Người

Xuyên qua Tây Du Thế Giới, Tôn Phàm thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng thành công kích hoạt”Thần Cấp từ chối hệ thống” .

“Keng, Kí Chủ từ chối đi tới Đông Hải Long Cung lấy Định Hải Thần Châm, thưởng công pháp Cửu Chuyển Huyền Công!”

“Keng, Kí Chủ từ chối đại náo Địa Phủ U Minh, thưởng Hồng Mông Đạo Thể theo hầu!”

“Keng, Kí Chủ từ chối Đại Náo Thiên Cung, thưởng mảnh vỡ đại đạo 1 khối!”

“Keng, Kí Chủ từ chối đi tới Tây Thiên Thủ Kinh, thưởng Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ 1 khối!”

“Keng, Kí Chủ từ chối. . . . . .”

Ta Tôn Ngộ Không, xin thề không làm lấy kinh công cụ người!

Lập chí hảo hảo tu hành, mỗi ngày hướng lên trên!

Bọn ngươi đừng hòng loạn ta đạo tâm!

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại