1. Home
  2. Đô Thị
  3. Thần hào hệ thống bức ta tiêu tiền
admin 9 tháng trước

Thần hào hệ thống bức ta tiêu tiền

– Văn án –
Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phất nhanh!
Thẩm cỏ nằm mơ cũng không dám tưởng chính mình có thể bị thần hào hệ thống trói định.
Ở Thẩm cỏ nhất tuyệt vọng thời điểm, trói định thần hào hệ thống.
Thẩm cỏ: Ta ức chứng tăng thêm?
Bị hoài nghi thần hào hệ thống: Thống sinh vết nhơ!!
Quét ngang các đại thương trường cao xa nhãn hiệu, mang theo thân thân khuê mật trụ biệt thự cao cấp.
Hoa Hạ bản thổ truyền thống nguyên tố kịch đột nhiên quật khởi, từ thượng cổ thần thoại, đến huyền học tu tiên, đặc hiệu quần áo hóa trang đạo cụ, hết thảy dựa theo tối cao giới tới!
Thần thoại chủ đề nhạc viên, đắm chìm thức thể nghiệm.
Thẩm cỏ: Tạp tiền, cấp người nước ngoài một chút nho nhỏ Hoa Hạ văn minh chấn động.
Vốn chỉ là giải mộng Thẩm cỏ nhìn buôn bán ngạch rưng rưng che miệng: Hoa không xong, thật sự hoa không xong ——
Đây là tiêu tiền thống khổ sao?!
Võng hữu rống giận: Ta cũng tưởng thể nghiệm loại này thống khổ!
Sau lại biết được công ích từ thiện, sinh vật chế dược, chữa bệnh ngành sản xuất, quốc gia xây dựng, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh……
Loại này tạp cự khoản đều nghe không thấy một cái tiếng vang ngành sản xuất, Thẩm cỏ một người cơ hồ khởi động hơn phân nửa kinh phí.
Hoa Hạ phát triển tiến độ tiến bộ vượt bậc.
Võng hữu:?!!
Phú bà tỷ tỷ xứng hưởng Thái Miếu! Phú bà tỷ tỷ xứng đáng có tiền!
[ tránh lôi ] thần hào lưu vô logic sảng văn
Tag: Giới giải trí, Hệ thống, Sảng văn, Khai quải, Thần hào lưu
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm cỏ ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Bị bức tiêu tiền quá vui sướng!
Lập ý: Nguyện chúng ta phất nhanh

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Uyển Tiểu Uyển
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại