1. Home
  2. Đô Thị
  3. Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến
admin 8 tháng trước

Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến

Đinh!

Ngươi dạ dày bắt đầu biến dị!

Biến dị thành công, thu hoạch được kỹ năng: Miệng đầy thơm ngát, đặc hiệu: Hấp dẫn 10, có thể để cho tâm thần người an bình an bình, đắm chìm trong đó! !

Ngài thận bắt đầu biến dị!

Biến dị thành công, thu hoạch được kỹ năng: Liên chiến không ngớt, đặc hiệu: Chiến đấu 20, bền bỉ 20.

Đinh!

Ngài họa mi chính tại biến dị!

Biến dị thành công, chiều dài 10. . .

“Đừng, lại dài liền muốn dài bước đến dạ dày a a a !”

Sở Phàm vội vàng nói. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ mô phỏng. )

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Sinh Hoạt Ngận Nan
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại