1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Thí Thiên Kiếm Tiên
admin 9 tháng trước

Thí Thiên Kiếm Tiên

Một kiếm Đông Lai, Nhật Nguyệt tây đi.

Thánh thần Quy Tịch, vạn tiên phục thủ.

Quần ma loạn vũ, thiên hạ Thủy Hỏa.

Ta cầm một kiếm, dẹp yên bát hoang.

Thương Thiên đã chết.

Kiếp sau, ta nguyện thành tiên.

Cuộc đời này, ta nguyện thành ma, chỉ cầu Càn Khôn sáng sủa, chính khí trường tồn!

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại