1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Thông Thiên Tiên Lộ
admin 9 tháng trước

Thông Thiên Tiên Lộ

“Âu Dương Đại Sư, cầu ngài cho ta rèn đúc cái Thần khí đi! Điều kiện ngài mở!”

“. . .”

“Âu Dương Đại Sư, ta biết khắp thiên hạ liền ngài có thể rèn đúc bảy thuộc tính Thần khí, mời ngài tác thành!”

“. . .”

“Âu Dương Đại Sư, ngài. . .”

“Âu Dương cái đầu ngươi! Lão Tử họ Âu!”

. . .

“Hừm, thuộc tính kém một chút, thêm cái gì bây giờ đây! Đến điểm hút máu, hấp Ma, toàn phòng. . . Trở lại cái Băng Hỏa song thuộc tính kỹ năng cái gì, trở lại. . .”

“Chuyện này. . . Đây là Thần khí sao? Là muốn nghịch thiên rồi sao?”

. . .

Đây là một cái có thể tùy ý rèn đúc cùng tu bổ trang bị thuộc tính, kỹ năng tiểu nhân vật cố sự!

Các loại điền, đánh đánh nhau, thế giới muốn hòa bình!

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại