1. Home
  2. Tiên Hiệp
  3. Tiên Đạo Chi Chủ
admin 8 tháng trước

Tiên Đạo Chi Chủ

Tiên giả, cao chiếm Cửu Thiên, ba ngàn năm là xuân, ba ngàn năm là thu.

Thong thả vạn năm, chỉ xưng một xuân thu.

Nhân giả, cẩu thả đầy đất hạ, thọ bất quá trăm năm, không thấy xuân thu, đã thành bụi.

Thế nhưng, ta tới!

Thiên tuy cao? Nhưng không có lòng ta cao!

Xuân thu mặc dù xa, nhưng không có ta kiếm xa.

Ta kiếm, thượng chém Cửu Thiên, chém xuống vạn tiên.

Thương mang Tiên Đạo, ta làm chủ!

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Tiên Hiệp Tác giả: Vụ Ngoại Giang Sơn
3 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Ngự Cửu Thiên

Ngự Cửu Thiên

8 tháng trước
Kiếm Thiên Tử

Kiếm Thiên Tử

8 tháng trước
Hám Thiên Chiến Đế

Hám Thiên Chiến Đế

8 tháng trước
Sơn Thần

Sơn Thần

8 tháng trước
Thí Thần Chiến Đế

Thí Thần Chiến Đế

8 tháng trước

Avatar

Thể loại