1. Home
  2. Đô Thị
  3. Trên Người Mang Theo Một Cái Thế Giới
admin 8 tháng trước

Trên Người Mang Theo Một Cái Thế Giới

Lâm Cảnh một lần tình cờ chiếm được một cái thế giới, phát hiện bên trong đều là Ngọc Thạch, Hoàng Kim, Kim Cương, còn có đủ loại bảo vật tầng tầng lớp lớp!

Có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm nhân sâm núi!

Có thể đem phổ thông thủy chuyển hóa làm Cam Tuyền Thủy thần kỳ tảng đá!

Còn có có thể cho toàn bộ Thành Thị sáng lên dây leo!

Hắn thậm chí có thể triệu tập quân đội!

Từ nay về sau hết thảy đều biến đơn giản, hắn mong muốn tất cả toàn bộ đều dễ như trở bàn tay! Không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn!

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Vạn Cổ Di Dân
3 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại