1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Treo Máy Vô Địch
admin 9 tháng trước

Treo Máy Vô Địch

Quỷ liền kinh khủng sao? Đó là ngươi không có gặp phải càng kinh khủng gì đó!

Dân gian anh hùng Hứa Ngọc Hậu tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bốn phía tất cả đều là quỷ vật, chính mình đã là thân vùi lấp nhà tù, bốn bề thọ địch, nhúc nhích cũng có thể đưa tới hung hiểm sát cơ.

Vì lẽ đó, hắn hiện tại cơ hội duy nhất chính là ôm chặt đưa qua tới mỹ lệ, ngang tàng đùi.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại