1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Trọng Sinh Trước Linh Khí Khôi Phục, Đầu Tư Tương Lai Nữ Đế!
admin 9 tháng trước

Trọng Sinh Trước Linh Khí Khôi Phục, Đầu Tư Tương Lai Nữ Đế!

« yêu đương + đơn nữ chính + trọng sinh + hệ thống »

Linh khí khôi phục, vạn tộc giác tỉnh, dị thú xâm phạm nhân tộc, chiến hỏa bay tán loạn, nhân tộc ngàn cân treo sợi tóc!

Diệp Huyền ở trên chiến trường mắt thấy Hồng Liên Nữ Đế cùng kinh thế Côn Bằng lấy mạng đổi mạng, phân thần bên dưới chết bởi yêu thú miệng.

Tỉnh dậy, Diệp Huyền trở lại 20 năm trước.

Lúc này còn chưa linh khí khôi phục, tương lai cao cao tại thượng Hồng Liên Nữ Đế, càng là một cái tuyệt vọng không giúp tiểu đáng thương, Diệp Huyền quyết định nắm chặt thời cơ, ôm chặt Nữ Đế bắp đùi, thay đổi vận mệnh của mình.

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại