1. Home
  2. Đô Thị
  3. Trùng Sinh Chi Điệu Thấp Kẻ Có Thế Lực
admin 9 tháng trước

Trùng Sinh Chi Điệu Thấp Kẻ Có Thế Lực

Như trọng sinh làm như thế nào? Trải qua cuộc sống bình thường Sở Càn Khôn ngoài ý muốn trọng sinh, trở lại năm 2004, bằng vào mười mấy năm tiên tri, mở ra hắn điệu thấp xa hoa nhân sinh, ẩn cư hậu trường, khai sáng sự nghiệp to lớn.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Dịch Thủy Hàn Xuân Thu
4 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại