1. Home
  2. Đô Thị
  3. Trùng Sinh Động Mạn Chi Phụ
admin 8 tháng trước

Trùng Sinh Động Mạn Chi Phụ

Hạ Thần một người bình thường đối với Anime cuồng nhiệt yêu thích, sống lại ở một nơi song song với Đại Cầu, hơn nữa đạt được một cái hệ thống, chỉ cần có được danh vọng, có thể đạt được vô số kỳ kỳ quái quái năng lực hoặc bảo vật!

Tại hệ thống ủng hộ, vì danh vọng, đem vô số kinh điển Anime chuyển chở tới đây, sáng lập thế giới mới trở thành Anime hoàng triều!

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Sinh Hoạt Cái Kiêu
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại