1. Home
  2. Đô Thị
  3. Từ Địa Ngục Trở Về Nam Tử
admin 8 tháng trước

Từ Địa Ngục Trở Về Nam Tử

Tòng Địa Ngục Quy Lai Đích Nam Tử

Ta từ Địa Ngục trở về

Ta gọi Lâm Đường, cũng có người gọi ta Từ Trạch!

Nhưng, ta càng yêu thích nghe bọn họ gọi ta: Đường Đồ Tể!

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Ngũ Thập Khối
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại