1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Từ Kiếm Tông Tạp Dịch Bắt Đầu Đánh Dấu Trở Thành Vô Địch Kiếm Tiên
admin 9 tháng trước

Từ Kiếm Tông Tạp Dịch Bắt Đầu Đánh Dấu Trở Thành Vô Địch Kiếm Tiên

Bạn đang theo dõi truyên full Từ Kiếm Tông Tạp Dịch Bắt Đầu Đánh Dấu Trở Thành Vô Địch Kiếm Tiên của tác giả Chí Tôn Tiểu Cuồng Nhân rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.

Vượt qua đến Huyền Thiên Giới Trần Vũ, trở thành Lăng Tiêu Kiếm Tông một tên phổ thông tạp dịch đệ tử, cũng thu được đánh dấu hệ thống, chỉ cần tại địa phương khác nhau đánh dấu, liền sẽ thu hoạch được khác biệt ban thưởng.

Kiếm Các trước cửa, Trần Vũ đánh dấu thu được Hỗn Độn Kiếm thể!

Kiếm Mộ bên ngoài, Trần Vũ đánh dấu thu được Thông Minh Kiếm Tâm!

Trong diễn võ trường, Trần Vũ đánh dấu thu được Ngự Kiếm Tâm Quyết!

Kiếm Thánh bia trước, Trần Vũ đánh dấu thu được Vô Thượng Kiếm Điển!

Tẩy Kiếm Trì trước, Trần Vũ đánh dấu thu được Tuyệt Thế Thần Kiếm!

Trần Vũ tại Lăng Tiêu Kiếm Tông bên trong yên lặng điệu thấp đánh dấu trưởng thành, cuối cùng hắn lại trở thành Huyền Thiên Giới đệ nhất cường giả! Cử thế vô địch!

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại