1. Home
  2. Đô Thị
  3. Tu Tiên Cao Thủ Tại Đô Thị
admin 8 tháng trước

Tu Tiên Cao Thủ Tại Đô Thị

Tu Tiên cao thủ Độ Kiếp thất bại, linh hồn giáng lâm Địa cầu, đã trở thành một vị giáo hoa phế vật vị hôn phu.

Giáo hoa vị hôn thê muốn ép hắn từ hôn, giả nhân giả nghĩa tham tiền cô bá tranh cướp gia sản, từng cái lạnh lùng lòng dạ ác độc sát thủ muốn hại tính mạng hắn. . .

Bệnh của gia gia muốn trị, đẹp nữ bác sĩ bệnh muốn trị. . .

Ngạo kiều thế gia thiên kim muốn cùng hắn học võ thuật, lãnh diễm cảnh hoa cũng muốn bắt chước. . .

Những vấn đề này tại Tu Tiên cao thủ Lâm Mục trước mặt đều không là vấn đề!

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Chấp Kiếm Trưởng Lão
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại