1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Tu Tiên Mô Phỏng Hệ Thống
admin 9 tháng trước

Tu Tiên Mô Phỏng Hệ Thống

Trọng sinh Tu Tiên Giới, đạt được mô phỏng hệ thống.

Dẫn dắt văn minh nhân loại, thành lập Tu Tiên trật tự. . . Từ nay ta chính là Tiểu Thế Giới thần!

Công pháp sẽ không tu, Tiểu Thế Giới Thiên Kiều cho ta dò đường.

Đan dược sẽ không luyện, Tiểu Thế Giới Đan Sư truyền thụ kinh nghiệm.

Luyện Khí Chế Phù, bình cảnh cửa khẩu, ức đối với 1 chuyên nghiệp hướng dẫn, nơi nào sẽ không nhằm vào nơi nào, sư phụ lại cũng không cần lo lắng cho ta tu luyện.

. . .

“Ngoại trừ có chút ép khắc ra, thật không có thiếu sót rồi.”

Nghèo ép Tô Tốn sờ kia khô đét ví tiền, yên lặng chảy xuống lòng chua xót nước mắt, “Tại sao ta đều xuyên qua rồi, hay lại là không thoát khỏi nghèo đe doạ vận? !”

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại