1. Home
  2. Đô Thị
  3. Xuyên Vào Sách Phản Phái, Khóa Này Nữ Chủ Đều Điên Rồi
admin 8 tháng trước

Xuyên Vào Sách Phản Phái, Khóa Này Nữ Chủ Đều Điên Rồi

Xuyên việt vào tiểu thuyết, đóng vai một cái không ngừng bị nhân vật chính làm mất mặt liếm cẩu phản phái.

Chỉ cần đi xong nội dung vở kịch, là có thể mang theo thư bên trong thu được các loại đỉnh cấp kỹ năng trở về hiện thực, cùng người nhà đoàn viên.

Không nghĩ đến nhiệm vụ phạm sai lầm, nội dung vở kịch bố trí lại. Lần này nội dung vở kịch, họa phong thật giống có chút không đúng.

“Này, Mộc Băng Tuyền, ngươi vào lúc này không phải nên đem hoa tươi súy trên mặt ta sao?”

“Ngươi trước mặt nhiều người như vậy nhận lấy hoa tươi là cái gì quỷ?”

“. . .”

Nữ chủ không theo sáo lộ ra bài.

Lý Nhiên há hốc mồm.

Nói tốt theo nội dung vở kịch đây, các ngươi có thể hay không chớ cho mình thêm cảnh a?

“Này, ngươi không nên tới a!”

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Hàn Dạ Cô Tửu
3 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại