1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Áo thuật hoàng đế
admin 6 tháng trước

Áo thuật hoàng đế

Xuyên qua nại sắt Reuel, trở thành tiểu lĩnh chủ.
Nga rống?
Bàn tay vàng lập tức đến trướng!
“Đi tới, vận rủi 5, chết vào hắc long phun tức phun ra.”
Mã tu: “Kia còn dùng nói? Lưu lại!”
“Lưu lại, may mắn 4, nhặt được một viên trứng rồng, hơn nữa còn phu hóa, nhận ngươi làm cha!”
Mã tu: “Ngọa tào? Khai cục như vậy sảng?”
“Sau đó, trứng rồng chân chính cha tới!”
Mã tu: “Này tính cái gì may mắn? Không phải là muốn chết sao?”
“Sở hữu may mắn, đều chú định tương lai bất hạnh!”
Mã tu: “…… Có thể lui hàng?”
Chậm nhiệt làm ruộng văn, long cùng thành phố ngầm thế giới, đại gia sở không thấy thuyền tân phiên bản.
Lại danh 《 may mắn nam thần dị giới chi lữ 》, 《 vận rủi quấn thân ta, trộm cẩu trụ phát dục 》……

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại