Tiên Hiệp

https://cuugioi.com admin 4 tuần trước

Cắn nuốt thần vương

Cô đơn thiếu niên lâm thần ngoài ý muốn thức tỉnh cắn nuốt võ hồn, nghịch thiên quật khởi, từ đây đao kiếm song tu, thần chắn sát thần, Phật…
Cắn nuốt thần vương
https://cuugioi.com admin 4 tuần trước

Nuốt thiên thánh đế

Đan điền rách nát, hỗn độn huyết mạch bị đoạt, lại ngoài ý muốn mở ra vĩnh sinh Thần Điện, tu chí cường thân thể, vô thượng đế thuật, đoàn…
Nuốt thiên thánh đế
https://cuugioi.com admin 4 tuần trước

Nói kiếm xé trời

Đại đạo 50, thiên diễn 49, độn thứ nhất, Thiên Đạo bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu, chạy đi một thành phản kháng Thiên Đạo duy nhất hy…
Nói kiếm xé trời