1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Bàn long bắt đầu chi lấy phụ chi danh
admin 6 tháng trước

Bàn long bắt đầu chi lấy phụ chi danh

Thẳng đến hôm nay, trước luân hồi giả hoắc cách cũng không biết chính mình vì sao xuyên qua trở thành vai chính phụ thân.
Nhưng mà hắn biết, lão bà là chính mình lão bà, hài tử cũng là chính mình hài tử.
Nếu có người muốn đoạt đi hắn lão bà, làm hắn hài tử trở thành cô nhi —— hắn là tuyệt đối không thể cho phép.
Vì bảo hộ thê nhi, truyền thống lão nam nhân định ra một cái tiểu mục tiêu: Trước trở thành Thánh Vực long huyết chiến sĩ đi!
Tiểu thuyết từ ngữ mấu chốt: Bàn long bắt đầu chi lấy phụ chi danh vô pop-up, bàn long bắt đầu chi lấy phụ chi danh txt toàn tập download, bàn long bắt đầu chi lấy phụ chi danh mới nhất chương đọc

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại