1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Bắt Đầu Đánh Dấu Hỗn Độn Chung, Thu Đồ Phản Phái Nữ Đế!
admin 6 tháng trước

Bắt Đầu Đánh Dấu Hỗn Độn Chung, Thu Đồ Phản Phái Nữ Đế!

Lục Uyên xuyên việt huyền huyễn thế giới, cẩu tại thánh địa đánh dấu 30 năm, rốt cục hỗn thành nhất phong chi chủ.

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, để hắn thu đồ đệ, còn phải là phản phái!

【 đinh, thu đồ từ hôn lưu nữ phối thành công, khen thưởng Hỗn Độn Chung! 】

【 đinh, thu đồ khoét xương lưu phản phái thành công, khen thưởng Tử Tiêu Lôi Trận! 】 【 đinh, thu đồ người ở rể lưu nữ phối thành công, khen thưởng Đại Đế tu vi! 】 【 đinh, thu đồ ban cho cái chết lưu nữ đế thành công, khen thưởng Thành Tiên Đỉnh! 】

【 đinh, thu đồ cấm khu Cổ Hoàng chi nữ thành công, khen thưởng… 】 …

Theo hắn thu đồ nguyên một đám phản phái, thiên mệnh các nhân vật chính ngồi không yên, ào ào cường thế xuất thủ.

Khí vận chi tử: “Làm sao có thể? ! Thiên Đạo phủ phục tại dưới chân của ngươi…”

Đại Đế chi tư: “Thật là đáng sợ, ta muốn tự phong thần nguyên trăm vạn năm!”

“30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông…”

Lục Uyên cười tủm tỉm nhìn lấy nguyên một đám hoặc thanh thuần cao lạnh, hoặc mị hoặc chúng sinh nữ chính: “Các ngươi cũng không muốn hắn ra chuyện a?”

Cùng lúc đó, các đồ đệ hiếu tâm cũng bắt đầu biến chất. “Nghịch đồ, các ngươi muốn làm gì? !”

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại