1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Bắt Đầu Đánh Dấu, Ta Là Diệp Gia Vô Địch Lão Tổ
admin 6 tháng trước

Bắt Đầu Đánh Dấu, Ta Là Diệp Gia Vô Địch Lão Tổ

(đánh dấu, phía sau màn, cẩu đạo, vô địch, lão tổ, Đại Đế lưu)

Bắt đầu đánh dấu hệ thống, gia tộc vô địch, bối cảnh vô địch, tự thân vô địch.

Phía sau màn bồi dưỡng gia tộc, tranh bá Chư Thiên Vạn Giới.

Bên trên có Diệp gia bốn vị Tiên Đế cảnh Thủy tổ hoành ép vũ trụ, dưới có Diệp gia tử đệ, người người như rồng cùng thế hệ vô địch.

So gia tộc bối cảnh, ta Diệp gia chư thiên đệ nhất gia tộc bốn vị lão tổ tùy tiện một cái ra, đều có thể trấn áp một cái kỷ nguyên.

So hậu bối, ta có gia tộc hệ thống, gia tộc hậu bối từng cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt.

So tự thân, ta có hệ thống, bắt đầu bất tử bất diệt, còn có vô địch lĩnh vực, trọng yếu nhất chính là ta còn rất cẩu, Chư Thiên Vạn Giới, cuộc đời thăng trầm, duy ta Diệp Hưu.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại