1. Home
  2. Đô Thị
  3. Bắt Đầu Triệu Hoán Một Con Tiểu Khô Lâu
admin 5 tháng trước

Bắt Đầu Triệu Hoán Một Con Tiểu Khô Lâu

Khai Cục Triệu Hoán Nhất Chích Tiểu Khô Lâu

Lục Vô vừa mở mắt phát hiện thế giới thay đổi.

Trước mắt cái này một cái thế giới không có hoa mỹ ma pháp, cũng không có phát triển đến cực hạn đấu khí.

Có, chỉ có khế ước triệu hoán quái thú triệu hồi sư.

Mà hắn vừa vặn chính là một cái như vậy triệu hồi sư, mặc dù còn không phải nghề nghiệp, mặc dù hắn ban đầu triệu hoán thú có chút cặn bã.

Nhưng cái này cũng không quan hệ, bởi vì hắn mang theo hack!

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Nộ Tiếu
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar