1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Đại đạo duy nhất
admin 7 tháng trước

Đại đạo duy nhất

Ta dục tiêu dao trong thiên địa, hỏi trường sinh đến tự tại.
Thiên thu vạn tái nhật nguyệt trường, càn khôn do đại đạo hãy còn không.
Xem thế gian hồng trần muôn vàn, duy thần tiên tiêu dao vô ưu.
Hỏi thiên địa đại đạo hành trình, nơi nào trường sinh nơi nào về.
Đạo 3000, ta vì phong!

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại