1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La
admin 6 tháng trước

Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La

Lâm Dạ, xuất thân từ Thánh Hồn thôn, thân mang ngọc bội thần bí.

Từ nhỏ liền thu được chí cường công pháp Cửu Dương Thần Công, võ hồn giác tỉnh thời điểm càng là thức tỉnh ra xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn!

Từ Thánh Hồn thôn đi ra, Lâm Dạ gia nhập Võ Hồn Điện, trở thành thánh tử, chiến Đường Tam, nện cặn bã nam, chém đại sư, hủy Lam Bá, diệt Hạo Thiên, kết minh hồn thú, chinh phạt chúng thần!

Từ Đấu La đại lục đến Đấu Phá Thương Khung.

Đời này, Võ Hồn Điện nhất định quân lâm thiên hạ!

————

Giới thiệu tóm tắt 2: Kỳ thực đi, đây chính là một cái xuyên nhị đại mở hack lữ trình!

Nhãn mác: Đấu La đại lục, Đấu Phá Thương Khung, vô địch lưu, nhiệt huyết.

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại