1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Đều đã niên đại tái bác còn làm vai ác truyền thống?
admin 6 tháng trước

Đều đã niên đại tái bác còn làm vai ác truyền thống?

Trọng sinh thành tổng tài trẻ tuổi nhất của tập đoàn Xà Hoàn, một trong sáu đại tập đoàn tài chính của Đêm Tội Thành. Hứa Thời phải đón nhận số mệnh bị NVC xử lý ở vài tháng sau.
Ăn chơi đàng điếm, miệng cọp gan thỏ, đạo đức suy đồi…… Yêu thích ức hiếp cấp dưới, sở trường đặc biệt là các kiểu đưa ấm áp tặng đầu người cho đoàn vai chính. Ưu điểm còn lại là chết cũng không hối cải, hôm nay bị vai chính đánh má trái, ngày mai liền sẽ nghĩ ra diệu kế đem má phải cùng nhau dâng lên.
Đến nỗi kết cục? Đương nhiên là sau khi chúng bạn xa lánh sẽ mất đi hết thảy, cuối cùng bị vai chính một phát đạn chính nghĩa bắn vỡ sọ xong việc.
Aiuuu, làm gì đây~
————————-Phía dưới là lời của DQL————————
PS: Ai phát hiện name cần dc edit trg truyện muốn nó dc edit thì xin hãy comment name đó tại chương hoặc xin làm DQL để có thể tự edit name. Xin cảm ơn.
PS: Nếu name comment đã được edit xin hãy xóa comment name. Xin cảm ơn.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại