1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Đỉnh Thiên
admin 5 tháng trước

Đỉnh Thiên

Đại đạo nghi ngờ nhân ái, tuy chó rơm cũng có thể nghe đạo; thiên địa thủ chính, phàm sinh linh cần phân biệt thị phi.

Chuyện nhân gian, nếu nên như vậy, ta đem chèo thuyền du ngoạn biển hồ, khoan thai phóng tiên; nếu không nên như vậy, ta chính là kiệt ngạo nhân gian, đỉnh thiên lập đạo!

Tại một tên Huyền Môn đệ tử tại Đông Hải Tiên Đảo tâm sự chí hướng lúc, cũng không nghĩ tới, đại tranh chi thế, từ đó mà khởi đầu.

_______________

Truyện mới ra, cầu cất chứa, duyệt đọc

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại