1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Dùng dị cảnh công lược toàn bộ Châu Âu
admin 6 tháng trước

Dùng dị cảnh công lược toàn bộ Châu Âu

Nữ cường, nhiệt huyết, thám hiểm…… Võ đấu cùng trí đấu tương kết hợp, người cùng dị cảnh đánh cờ, các thế lực gian phân tranh, xỏ xuyên qua toàn bộ chuyện xưa.
Nơi này nhìn như là thời Trung cổ Châu Âu, rồi lại hoàn toàn bất đồng —— cắn nuốt sinh vật đen nhánh chất lỏng, kỳ quỷ vô hình trí mạng ảo cảnh, còn có không ứng tồn tại với thế giới trung thật lớn sinh vật.
Thế giới rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy, mà nàng lại muốn như thế nào nắm giữ chính mình vận mệnh?
(PS: Sẽ có CP, nhưng xuất hiện so vãn, thả không chủ đánh cảm tình tuyến, chủ yếu là làm chính sự ~ huyền huyễn ngôn tình tag đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, như có mạo phạm, ta trước xin lỗi! )

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại