1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Gõ Mõ Thêm Công Đức, Ta Hứa Tiên Pháp Lực Vô Biên
admin 6 tháng trước

Gõ Mõ Thêm Công Đức, Ta Hứa Tiên Pháp Lực Vô Biên

Xuyên việt thành Hứa Tiên, thu hoạch được công đức hệ thống, gõ công đức mõ liền có thể gia tăng công đức.

Đắc, đắc, đắc. . .

Công đức +1, công đức +1, công đức +1. . .

Công đức bên người, Hứa Tiên thực lực đề thăng cấp tốc, đi đến một đầu cơm chùa miễn cưỡng ăn, lấy đức phục người con đường tu tiên.

Bạch Tố Trinh: Tướng công lại là Phúc Đức Chân Tiên?

Tiểu Thanh: Tỷ phu thật bổng!

Nhiếp Tiểu Thiến: Công tử tha mạng. . .

Tam thánh mẫu Dương Thiền: Ngươi không phải phổ thông thư sinh?

Đại Uy Thiên Long Pháp Hải: Yêu nghiệt to gan, ta một chút liền. . . A di đà phật, thí chủ, bể khổ không bờ quay đầu là bờ, phóng hạ đồ đao lập địa thành phật.

3 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại